Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Preventivní prohlídky

Úvodní stránka > Služby > Preventivní prohlídky

Obsah preventivních prohlídek a jejich časové rozmezí je určen vyhláškou č. 56/1997 Sb. Provádí se od 18-ti let věku 1x za 2 roky, nejdříve však 23 měsíců od předešlé preventivní prohlídky.

Co Vás čeká na preventivní prohlídce?

- doplnění rodinné, osobní, profesionální anamnézy, pátráme hlavně po výskytu kardiovaskulárních chorob, hypertenze, cukrovky, poruše tuk. metabolizmu, nádor. onemocněních atd.. Překontrolujeme očkování proti tetanu, či platnost jiných očkování.

- kompletní fyzikální vyšetření pacienta – změření váhy a výšky, krev. tlaku, vyšetření zraku a sluchu, dutiny ústní, poslech srdce, plic, vyšetření břicha, končetin, páteře, kůže, uzlin, prsou, konečníku, varlat (muži)

- pomocná vyšetření vymezená zákonem (dle klinického vyšetření event. doplníme další potřebné)

  • EKG: od 40-ti let ve 4-letých intervalech
  • krevní cukr: od 45-ti let ve 2-letých intervalech
  • krevní tuky: v 18, 40, 50, 60-ti letech věku
  • chemické vyšetření moče: od 18-ti let věku ve 2-letých intervalech
  • mamografie (přístroj. vyšetření prsů): u žen od 45 let věku co 2 roky
  • na přítomnost krve ve stolici: od 50-ti do 54 let každý rok, od 55-ti let každé 2 roky (může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku, pacientovi ve věku od 55 let se nově nabízí jako 2. varianta screeningu kolorektálního karcinomu možnost provedení tzv. primární screen. kolonoskopie (endoskop. vyšetření střev) v intervalu 10 let.