Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Pracovnělékařská péče

Úvodní stránka > Služby > Pracovnělékařská péče

V rámci pracovnělékařských služeb zabezpečujeme ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Tuto péči je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel dle platné legislativy. Každý zaměstnavatel by měl mít pro své zaměstance  smluvně zajištěného “závodního” lékaře. Bez smluvního podkladu může v ordinaci praktického lékaře absolvovat pracovnělékařskou prohlídku pouze zaměstnanec bez větších pracovních rizik, v tzv. kategorii 1.

Jsem zaměstnanec…

Co s sebou na pracovnělékařskou prohlídku?

  • zaměstnavatelem vyplněná žádost o prohlídku
  • výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře
  • vzorek moči

Jsem zaměstnavatel…

V naší ordinaci máme volné kapacity pro výkon pracovnělékařských služeb. V případě, že jste zaměstnavatel hledající smluvní zajištění pracovnělékařských služeb, blíže se informujte telefonicky či emailem.