Ordinace praktického lékaře pro dospělé

eRecept

NOVINKA

V rámci zkvalitnění našich služeb Vám od 20.3.2017 nabízíme možnost objednání tzv. eReceptu. Jedná se o moderní formu předpisu léků, vhodnou pro pacienty, kteří již nemusí jen kvůli receptu naši ordinaci navštívit. Svůj recept obdržíte e-mailem. 

Seznam lekáren podporující službu eRecept naleznete na http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php

Jak e-recept funguje?

  • Lékař pomocí centrální evidence e-receptů přiřadí unikátní kód z čísel a písmen. V kódu jsou obsaženy veškeré informace, které recept obsahuje.
  • Kód může putovat k pacientovi např. pomocí e-mailu
  • Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá.

 Výhody:

  • Stálí pacienti, kteří potřebují pouze napsat recept nebudou muset čekat u lékaře.
  • Lékař bude mít i zpětnou vazbu, zda pacient léky vyzvedne a tím dodrží léčebný režim.
  • Zamezení zneužívání receptů.
  • Elektronický recept má stejnou platnost jako recept papírový a nikdo bez příslušného oprávnění nemá možnost do záznamů nahlížet, natož je měnit. Pokud člověk na kód jednou lék vybere, kód se stane neplatným.